Vennootschapsrecht

  • begeleiding bij de oprichting van een vennootschap,
  • het voeren van de corporate housekeeping,
  • begeleiding van fusies en overnames (M&A),
  • due diligence onderzoeken;
  • geschillen omtrent bestuursaansprakelijkheid;
  • WCO en faillissement;
  • vereffeningsprocedures en vennootschapsherstructureringen