Vastgoed- en bouwrecht

 • begeleiding van residentiële en andere projectontwikkeling, aan- en verkoop van projectvennootschappen, het voeren van due diligence onderzoeken op vastgoed;
 • opmaak en onderhandelen van intentie- en promotieovereenkomsten, koop-verkoop van onroerende goederen, put/call opties;
 • opzetten van gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV)
 • advies inzake de wet Breyne
 • opmaak en onderhandelen van zakenrechtelijke overeenkomsten zoals erfpacht, opstal en vruchtgebruik
 • begeleiding bij de opmaak van statuten van appartementsmede-eigendom;
 • opstellen en onderhandelen van bouwovereenkomsten, architectenovereenkomsten, e.d.
 • opstellen van huurcontracten
 • voeren van geschillen inzake huur, appartementsmede-eigendom, aanneming en bouwaansprakelijkheid
 • begeleiding inzake openbare aanbesteding (gunning en uitvoering)
 • begeleiding bij expertises