Ruimtelijke ordening

  • stedenbouwkundige vergunningen,
  • verkavelingsvergunningen,
  • het voeren van administratieve procedures bij de Bestendige Deputatie en de Raad voor Vergunningsbetwistingen