Jasmine Malekzadem

Opleiding

Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2009

Master na master in het Vennootschapsrecht aan de Katholieke Universiteit Leuven (afdeling Brussel – HUB) in 2010

Specialisaties

Vastgoedrecht

Talenkennis

Nederlands, Frans, Engels, Farsi

Publicaties

J. MALEKZADEM, “Beslag op domeinnamen. Een eerste verkenning”, RW 2009-10, 1498-1506.

J. MALEKZADEM, “Beslag en inpandgeving van onlichamelijke roerende goederen, in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten” in M.E. STORME (ed.), Themis Insolventie- en beslagrecht (2012-13), Brugge, die Keure, 2012, 69-93.

A. VANDAELE en J. MALEKZADEM, “Kanttekening bij informatieverplichtingen inzake stedenbouw in de onderhandse akte”, TROS 2013, 38-43.

J. MALEKZADEM, L. DE KEYSER, T. DELWICHE en J.-J. ACKAERT, “Wijzigingen aan de wet betreffende de continuïteit van ondernemingen”, TRV 2013, 740-777.

J. MALEKZADEM, “De Pandwet uitgesteld”, RW 2014-15, 722.

J. MALEKZADEM, “Commentaar bij artikel 17 WCO” in M. VAN MEENEN en I. VEROUGSTRAETE (red.), Wet en Duiding – Insolventie, deel 7, Brussel, Larcier, 2014, 638 p.

J. MALEKZADEM, “Onderhoudsplicht en herstellingen in het gemeen huurrecht”, in G.-L. BALLON, H. DE DECKER, V. SAGAERT, E. TERRYN, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), Contractuele clausules – Huur, deel 1, Antwerpen, Intersentia, 2016, 155-182.

J. MALEKZADEM, “Curator beëindigt een lopende opstalovereenkomst”, NjW 2016, afl. 346, 578-580.

J. MALEKZADEM, “Een extra puzzel in het spel van de curator en de lopende overeenkomsten”, TBH 2016, wordt gepubliceerd in eerstvolgend nummer over insolventierecht, 846-854.

J. MALEKZADEM, “Het nieuwe retentierecht”, NjW 2017, 250-258.

J. MALEKZADEM, “De uitwinning van pandrechten na de hervorming” in M.E. STORME (ed.), Roerende zekerheden na de Pandwet, Antwerpen, Intersentia, 2017, 157-177.

J. MALEKZADEM, “Zekerheidsrechten op intellectuele eigendomsrechten na de Pandwet” in M.E. STORME (ed.), Roerende zekerheden na de Pandwet, Antwerpen, Intersentia, 2017, 321-336.

J. MALEKZADEM, “Zakenrecht en zakelijke zekerheden” in D. BRULOOT en B. DE GROOTE (eds.), Privaatrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2017, 167-214.

J. MALEKZADEM, “Intellectuele eigendomsrechten als nieuwe zekerheidsactiva” in N. APPERMONT en U. CERULUS (eds.), Participatie van de burger in de rechtsorde, Brugge, die Keure, 2017, 148-157.

Lezingen

04.10.2012: “Beslag en inpandgeving van onlichamelijke roerende goederen, in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten” – Themis Insolventie- en beslagrecht (KU Leuven).

29.05.2013: “De uitwinning van pandrechten en het retentierecht na de hervorming” – Studiedag Het recht inzake roerende zekerheden na de grote hervorming (KU Leuven).

13.11.2014: “Onderhoudsverplichting en herstellingen” – Studiecyclus Contractuele Clausules – Huur (KU Leuven).

10.05.2016: “Zekerheidsrechten inzake intellectuele eigendomsrechten” – Jaarlijkse Algemene Vergadering van AIPPI Belgium (Brussel).

27.05.2016: “Intellectuele eigendomsrechten in het privaatrecht. De casus van intellectuele eigendomsrechten als nieuwe zekerheidsactiva” – ACCA-conferentie 2016 (Universiteit Hasselt).

30.03.2017: “Beslag op onlichamelijke goederen” – Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders (UGent).

07.06.2017: “Het recht inzake roerende zekerheden na de Pandwet en de Reparatiewet” – Zekerheidsrechten op intellectuele eigendomsrechten (KU Leuven).