Handelsrecht

  • opmaak van algemene verkoop- en inkoopvoorwaarden, allerhande handelscontracten zoals handelsagentuur, concessie/distributie, leasing, franchising, diensten, logistiek, edm.;
  • nazien van reclamecampagnes;
  • voeren van geschillen inzake de wet handelspraktijken en consumentenbescherming;
  • voeren van geschillen in het kader van handelsagentuur en concessie/distributie