Uitstel omgevingsvergunning voor gemeenten en verplicht digitaal aanvragen

Uitstel inwerkingtreding omgevingsvergunning

Vanaf 23 februari 2017 zou de eengemaakte omgevingsvergunningsprocedure in werking treden.

In alle Vlaamse gemeenten kan men reeds digitaal een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Echter raken niet alle gemeenten op tijd klaar met het aanpassen van hun software aan het nieuwe “Omgevingsloket”, waarlangs de omgevingsvergunningen zullen kunnen worden aangevraagd. 

Om die reden wordt een tijdelijke overgangsregeling1 ingevoerd.

Elke gemeente kan er daarbij voor kiezen om het invoeren van de omgevingsvergunning nog even uit te stellen, dit tot uiterlijk 1 juni 2017. Een gemeente kan dus ook voor kiezen voor een uitstel op kortere termijn, en bijvoorbeeld de omgevingsvergunningsprocedure in haar gemeente invoeren op 1 april 2017.

De gemeenten hebben tot 14 februari de tijd om dit uitstel aan te vragen. Het decreet bepaalt niet hoe u kan nagaan of een gemeente uitstel heeft gevraagd, wel zou er vanaf 20/02 een lijst beschikbaar zijn op  https://www.omgevingsloket.be/.

Concreet betekent dit dat, in die gemeenten, men nog milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen zal kunnen aanvragen via de oude procedure, totdat die gemeente ook de overstap maakt (uiterlijk op 1 juni 2017). Ook beroepen tegen die beslissingen worden door de provincie behandeld volgens de oude procedure.

Twee elementen van de omgevingsprocedure treden wél al in werking in alle gemeenten, ook daar waar er uitgesteld wordt:

  • (Milieu)vergunningen die aangevraagd worden vanaf 23/02, gelden ook standaard voor onbepaalde duur. Voorheen kon de gemeente al beslissen om al een vergunning voor onbepaalde duur af te leveren. Nu wordt dit in alle gemeenten een automatisme. Vergunningen voor bepaalde duur zijn slechts nog mogelijk onder dezelfde voorwaarden als voor ‘echte’ omgevingsvergunningen.
  • De  nieuwe indelingslijst van de vergunningsplichtige exploitaties geldt ook in die gemeenten vanaf 23/02.

In de praktijk betekent dit dus dat vanaf 23 februari 2017:

  • Voor aanvragen die volgens het Omgevingsvergunningsdecreet op Vlaams of provinciaal niveau worden behandeld, meteen volgens de omgevingsvergunningsprocedure wordt gevolgd.
  • Voor aanvragen die volgens het Omgevingsvergunningsdecreet op gemeentelijk niveau worden behandeld:
    • ofwel via de omgevingsvergunningsprocedure worden behandeld.
    • ofwel via de oude procedures worden behandeld, indien de gemeente uitstel heeft gevraagd. Dit uiterlijk tot 1 juni 2017.

Noot: moet volgens deze “oude procedures” de bijzondere procedure voor stedenbouwkundige vergunningen gevolgd worden, dan zal de vergunning nog worden verleend op Vlaams niveau, volgens de oude bijzondere procedure.

Opgelet: de inwerkingtreding werd ondertussen opnieuw uitgesteld, meer daarover lees je hier http://www.bienstman-decloedt.be/blog/blog-1/post/nieuw-uitstel-omgevingsvergunning-voor-gemeenten-185.

Verplicht digitaal aanvragen

Een tweede belangrijke wijziging die met het decreet van 3 februari 2017 wordt ingevoerd, is dat men heel wat aanvragen tot omgevingsvergunning verplicht digitaal zal moeten indienen. Het gaat met name om volgende projecten:

1° Vlaamse projecten

2° provinciale projecten

3° alle projecten waarbij de medewerking van een architect verplicht is

4° de exploitatie van inrichtingen of activiteiten van eerste of tweede klasse

5° het verkavelen van gronden (of het bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, als deze bijstelling een wijziging van de kavelgrenzen inhoudt).

Opgelet: ook in de ‘oude procedure’ (nog van toepassing voor gemeenten die niet meteen instappen in de omgevingsvergunning) geldt vanaf 22 februari 2017 dat alle stedenbouwkundige vergunningen waarbij de medewerking van een architect verplicht is, digitaal moeten worden ingediend. Hetzelfde geldt voor alle aanvragen (met een architect of niet) die uitzonderlijk nog de “oude” bijzondere procedure  moeten doorlopen (zie hierboven).

Jelle SNAUWAERT

 

Decreet van 3 februari 2017 houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning, BS 9 februari 2017.