Thin cap regeling aangepast

De zgn. 'thin cap regeling' werd recent gewijzigd. De thin cap regeling houdt een aftrekverbod in voor interest bij onderkapitalisatie. 
De oorspronkelijke thin cap-regel bepaalt dat, zodra bij een vennootschap het totaalbedrag van bepaalde leningen hoger is dan zeven maal de som van het eigen vermogen, de betaalde interest in de mate van de overschrijding niet aftrekbaar was. Tot nu toe was deze regeling enkel van toepassing op interesten die betaald worden aan verkrijgers gevestigd in een belastingparadijs.

De regering Di-Rupo heeft de oorspronkelijke thin cap-regeling nu verstrengd en verruimd. Met name wordt de 7:1 schuld/eigen vermogen ratio verstrengd naar een 5:1 ratio. Bovendien zullen voortaan ook alle intragroeplening onder de nieuwe maatregel vallen.

De maatregel trad in werking met ingang van 1 juli, wat betekent dat men dit kalenderjaar nog corrigerende maatregelen kan nemen. 
Bij groepen die kunnen aantonen dat binnen de groep één bepaalde vennootschap op regelmatige basis een gecentraliseerd thesauriebeheer voert, kunnen intragroepsleningen vrijgesteld worden van de verstrengde maatregelen. Daarnaast kunnen specifieke correcties aan de kapitaalstructuur door middel van een bv. opbouw van winst, kapitaalsverhoging, edm. oplossing bieden.

Benedicte Leroy