De btw-plicht voor bestuurders-rechtspersonen wordt uitgesteld tot 1 april 2016

In het blogbericht over de Btw-plicht voor rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen (btw plicht voor rechtspersonen die optreden als bestuurder zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen vanaf 1 januari 2016) werd meegedeeld dat de vennootschappen die dergelijke functie uitoefenen vanaf 1 januari 2016 aan alle btw-verplichtingen zullen moeten voldoen en alle handelingen die zij als dusdanig verrichten aan de belastingen zullen moeten onderwerpen.

De inwerkingtreding van de btw-plicht voor bestuurders-rechtspersonen werd evenwel uitgesteld tot 1 april 2016.

De Beleidscel van de minister van Financiën Van Overtveldt heeft aangekondigd de circulaire, die de praktische implicaties verbonden aan de nieuwe btw-regels voor bestuurders-rechtspersonen toelicht, een van de komende weken te publiceren en geeft de belastingplichtigen met voormelde uitstel de kans om zich aan te passen aan de nieuwe circulaire.   

Maxim SAVAETE