Bekrachtiging en afkondiging van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Op 25 april 2014 heeft de Vlaamse Regering het decreet betreffende de omgevingsvergunning bekrachtigd en afgekondigd.